CARNET inclou:

  • Carretó frontal tèrmic i elèctric.
  • Carretó retràctil.
  • Carretó recollidor de comandes
    (Picking)
  • Aplicador
  • Transpalet elèctric i manual

Consultar pròxims cursos

Curs que acredita a l’alumne com a operador de la maquinària d’acord amb el R.D. 12/15/97 i la llei 31/95.

La formació teòrica i pràctica realitzada serà impartida seguint les indicacions de la norma:UNE 58451:2016

Formació impartida per:E-SCENTIA GLOBAL, SL

Més informació: CENTRE DE FORMACIÓ I IDIOMES, al c/Xiquets de Valls, 18 de Valls (Tarragona)
Telèfons: 977.60.71.70 – 696.199.508

*»Curso carretillero en Valls (Tarragona) según normativa UNE incluye PICKING»